Digital markedsføring

Digital Markedsføring er fellesbegrepet for markedsføring på digitale flater. Vi deler ofte digital markedsføring inn i to kategorier.
Organisk & betalt.
Organisk betegner alle digitale aktiviteter som man ikke betaler for. Dette kan være SEO, Innhold på Facebook side, omtale i medier etc.

Betalt betegner alle aktiviteter som man bruker penger på. I de aller fleste tilfeller er dette annonsering. Dette kan være annonsering i sosiale medier, på Google, i nettaviser (display), etc.

Hvorfor bruke Digital markedsføring?

Den aller største fordelen med digital markedsføring er målbar data. Vi kan spore alle aktiviteter, og vurdere hvilke annonser som presterer. Og hvilke annonser som ikke presterer. Denne vurderingen gjøres basert på mottakeres underbevissthet. Digital markedsføring er også veldig kostnadseffektivt. Man når et stort publikum, selv med lave budsjetter.

Ønsker du hjelp med Digital Markedsføring?

Kontakt oss!